Allmänna villkor

Här kan du ta del av våra allmänna villkor för Företagsmassager.se

ALLMÄNNA VILLKOR, UPPDATERADE: 30 MARS 2022

Avbokning

Det är möjligt att göra avbokningar utan kostnad fram till 24 timmar innan bokad behandlingstid. Avbokningar görs skriftligt via e-post. Vi har tyvärr ingen möjlighet att administrera avbokningar via telefon. Vid sena avbokningar och uteblivna besök förbehåller vi oss rätten att debitera 100 % av det totala priset för besöket och/eller behandlingen samt 50 kronor i faktureringsavgift.

 

Varför har ni en avbokningspolicy?

Vi är ett privat företag. Det innebär att de behandlingar som vi utför hos våra kunder utgör våra intäkter för att vi som privat företag ska kunna bedriva vår verksamhet och betala ut lön till vår personal.

 

Obetalda fakturor

Fakturor som inte betalats inom utsatt förfallodatum går per automatik vidare i kravhanteringen. Vi skickar vanligtvis ut en påminnelse till våra kunder. Om påminnelsefakturan inte betalas i tid skickar vi en kopia på fakturan till Kronofogdemyndigheten för vidare indrivningsåtgärder. Kunder med tidigare skulder har inte möjlighet att bruka våra tjänster tills skulderna lösts in.

 

Avbokningar av företagsuppdrag

Inom ramen för företagsuppdrag så ska avbokningar meddelas senast två veckor i förväg, så länge inget annat är avtalat. Vi förbehåller oss rätten att debitera 100 % för de tjänster som bokats in vid sena avbokningar.

 

Presentkort och förskottsbetalning

Presentkort och förskottsbetalade behandlingar kan inte återköpas eller lösas in mot kontanter. Det är således inte möjligt att dela upp behandlingarna i mindre behandlingar. En behandling och en tid räknas alltid som en hel behandling.
Våra presentkort har en giltighetstid. Det går bra att nyttja presentkortet inom giltighetstiden. Giltighetstiden kan inte förlängas.

 

Sen ankomst i samband med behandling

Vid sena ankomster förbehåller vi oss rätten att förkorta den avtalade tiden för att inte andra kunder och deras inbokade tider ska påverkas.

 

Piercingar och smycken

Vi ser gärna att piercingar och smycken som kan störa behandlingen avlägsnas. Kunden ansvarar själv för sina ägodelar och förvarar dessa på ett säkert ställe under behandlingen. Vi tar inget ansvar för våra kunders ägodelar. Vi tar således inget ansvar för skador av ägodelar eller kroppskador som är orsakade av smycken och piercingar om kunden väljer att inte avlägsna dessa under behandlingen.

 

Kränkningar och trakasserier

Som företag ser vi allvarligt på kränkningar och alla former av trakasserier. Som en professionell aktör har vi nolltolerans och värnas om en psykosocial och god fysisk arbetsmiljö där alla har lika värde och rätt. I syfte att undvika missförstånd sker alla typer av behandlingar med underkläder på. I enlighet med vår policy har vi rätt att vägra eller avbryta behandlingarna vid situationer där kunder beter sig olämpligt. Om du som kund upplever att en av våra massörer uppträder olämpligt ber vi dig att kontakta oss via telefon eller e-post. Fullständiga kontaktuppgifter finns på vår webbplats.